Szabályzat

1. Általános

 1. A jelen Szabályzat meghatározza a Weboldal funkcióinak használatára vonatkozó szabályokat, így különösen a Webáruház használatának szabályait, a panaszok benyújtásának és feldolgozásának feltételeit, valamint a személyes adatok védelmének szabályait.
 2. A jelen Szabályzatban használt kifejezések jelentése:
  1. Fogyasztó – olyan természetes személy, aki vállalkozóval (Szolgáltatóval) köt jogügyletet, amely nem kapcsolódik közvetlenül üzleti vagy szakmai tevékenységéhez,
  2. Vállalkozó – az a természetes személy, jogi személy és nem jogi személy szervezeti egység, akinek a törvény cselekvőképességet biztosít, saját nevében üzleti vagy szakmai tevékenységet folytat, ide nem értve a egyéni vállalkozó,
  3. Egyszemélyes vállalkozó – az a természetes személy, aki vállalkozási tevékenységével közvetlenül összefüggő szerződést köt, ha a jelen szerződés tartalma azt mutatja, hogy az adott személy számára nem szakmai jellegű, így különösen az általa végzett tevékenység tárgyából a Központi Nyilvántartásról és a gazdasági tevékenységről szóló tájékoztatóról szóló rendelkezések alapján rendelkezésre bocsátott,
  4. Ügyfél – Fogyasztó, Vállalkozó, Egyéni tulajdonos, aki a Weboldal Szolgáltatásait használja vagy felkeresi a Webhelyet,
  5. Szabályzat – a krzeslaonline.pl webhely ezen szabályzata,
  6. GDPR– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) az egyének védelméről a személyes adatok feldolgozása tekintetében és a személyek szabad mozgásáról ilyen adatok, valamint a 95/46/EK irányelv (Általános adatvédelmi rendelet) hatályon kívül helyezése,
  7. Webhely – a Szolgáltató által lengyel nyelven karbantartott weboldal, a Szolgáltató tulajdona, a https://krzeslaonline.pl/ címen,
  8. Online áruház – a Szolgáltató által a Webhely által kínált Szolgáltatások részeként üzemeltetett online áruház,
  9. Szerződés – a jelen Szabályzatban meghatározott feltételekkel a Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött, elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés,
  10. Szolgáltatás/Szolgáltatások – a Szolgáltató által a Weboldalon keresztül elektronikusan nyújtott szolgáltatások, amelyek a Vásárló számára az online áruház használatának lehetővé tételét, az online áruházban található megrendelőlap, a Vásárló online fiókjában történő használatának lehetővé tételét jelentik. Store, a kapcsolatfelvételi űrlap és a gyors szerviz kapcsolatfelvétel,
  11. Szolgáltató – Artur Jastrzębski ARPEX néven üzleti tevékenységet folytat – ARTUR JASTRZĘBSKI, székhelye: ul. Ludwika Narbutta 24 lok. 18, 02-541 Varsó, NIP 5210326727, REGON 010865070, sklep@krzeslaonline.pl.

2. Szolgáltatási feltételek

 1. A Szolgáltató határozatlan időre, a nap 24 órájában, a hét minden napján ingyenes hozzáférést biztosít Ügyfeleinek a Weboldalhoz.
 2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal működésének megszakításaiért.
 3. A Webhely használata nem követeli meg az Ügyféltől további szoftverek telepítését.
 4. A Webhelyszolgáltatások használatához a következőkre van szükség:
  1. internet-hozzáférés,
  2. webböngésző engedélyezve a cookie- kkal ,
  3. aktív e-mail fiókkal rendelkezik.
 5. A Webhely megfelelő használatához az Ügyfélnek rendelkeznie kell a Weboldal használatát lehetővé tevő berendezéssel (pl. számítógép, okostelefon vagy táblagép), amely a Weboldal használatakor internet-hozzáféréssel és szoftverrel rendelkezik, amely megfelel a a következő minimumkövetelmények, pl.: böngésző Internet Explorer legalább 7.0. vagy újabb, vagy a Firefox 3.0 vagy újabb verziója. vagy újabb a cookie-k engedélyezésével .
 6. A Szolgáltató a Szolgáltatásokat a Weboldalon keresztül nyújtja
  SSL protokoll használatával (https://-vel kezdődő weboldalak, azaz a HTTP protokoll titkosított változata), melynek köszönhetően a Megrendelő által megadott adatok biztonságban vannak, mert a részeként küldött adatok lehallgatására, megváltoztatására nincs lehetőség. a titkosított kapcsolat.
 7. Az Ügyfél viseli a Weboldal által kínált Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos internet-hozzáférés és adatátvitel költségeit.
 8. A Webhely használata során az Ügyfél köteles:
  1. a Webhelyet a Szabályzatnak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően használja,
  2. tartózkodik a sértő, jogellenes, harmadik felek törvény által védett személyiségi jogait, valamint szerzői jogait és harmadik felek képmását sértő tartalom küldésétől a Szolgáltató felé,
  3. nem használja a Weboldalt törvénybe ütköző, tisztességes vagy a Szolgáltató személyiségi jogait sértő módon,
  4. tartózkodjon attól, hogy a Weboldalt hirdetések és bármilyen kereskedelmi információ küldésére használja a Szolgáltatónak, ideértve különösen a kéretlen kereskedelmi információk terjesztését,
  5. nem tesz semmilyen olyan tevékenységet, amely akadályozhatja vagy megzavarhatja a Webhely működését.

3. A nyújtott szolgáltatások típusai

 1. A Weboldalon a Szolgáltató által elektronikusan nyújtott alábbi Szolgáltatástípusok érhetők el az Ügyfél számára:
  1. Online áruház,
  2. megrendelőlap az online áruházban,
  3. Ügyfélfiók az online áruházban,
  4. kapcsolatfelvételi űrlap,
  5. gyors kapcsolatfelvételi szolgáltatás.
 2. A Szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés akkor jön létre, ha a Felhasználó a webböngészőben megadja a Szolgáltatások részeként elérhetővé tett tartalmat tartalmazó megfelelő Weboldal címet (URL), vagy amikor az Ügyfél egy másik weboldalon található hivatkozást használ, amely átirányít a Weboldal, a szakaszhoz kötött 5 alább.
 3. Az Ügyfél az elektronikus úton nyújtott Szolgáltatás használatát bármikor felmondhatja. Az elektronikus úton nyújtott Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megszűnése a Weboldal funkcióinak használatának megszüntetésével történik, a pontban meghatározott feltételekkel. 4. és 5. alul.
 4. A fenti 1. pontban említett egyes Szolgáltatások érvényességének vége akkor következik be, amikor az Ügyfél vagy a Szolgáltató az adott Szolgáltatásra megjelölt valamennyi feltételt teljesíti. Ebben az esetben az elektronikus úton nyújtott Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés automatikusan lejár, a felek további akaratnyilatkozatának benyújtása nélkül.
 5. A 2 és sec. A fenti 4. pont nem vonatkozik a kapcsolatfelvételi űrlap szolgáltatásra, a gyors kapcsolatfelvételi szolgáltatásra és az Ügyfél Webáruházban található fiókjára. A felhasználó megkezdheti és leállíthatja a szolgáltatások használatát:
  1. kapcsolatfelvételi űrlap és gyors kapcsolatfelvételi szolgáltatások az alábbi 4. §-ban meghatározott feltételekkel,
  2. ügyfélfiók az Online Áruházban az alábbi 6. §-ban meghatározott feltételek szerint.

4. Kapcsolatfelvételi űrlap és gyors kapcsolatfelvételi szolgáltatás

 1. Az elektronikus szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés abban a körben, hogy az Ügyfél a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül kapcsolatba léphessen a Szolgáltatóval, a Honlap Kapcsolat fülén található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül történő megkeresés elküldésekor jön létre.
 2. Az elektronikus szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés abban a körben, hogy az Ügyfél a gyors kapcsolatfelvételi szolgáltatáson keresztül kapcsolatba léphessen a Szolgáltatóval, akkor jön létre, amikor az Ügyfél gyors kapcsolatfelvételi kérelmet küld, és a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot.
 3. A gyors kapcsolatfelvételi szolgáltatás a Weboldal főoldalán megjelenő „Gyors kapcsolatfelvétel” ablakon keresztül érhető el, és abban áll, hogy a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel az Ügyfél által az űrlapon megadott telefonszámon. A gyors kapcsolattartó szolgáltatás munkaszüneti napok kivételével hétfőtől péntekig 9:00 és 17:00 óra között áll az ügyfelek rendelkezésére.
 4. Ahhoz, hogy a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül érdeklődjön a Szolgáltató felé, az Ügyfélnek meg kell adnia a személyes adatait vezeték- és vezetéknév, e-mail cím és telefonszám formájában.
 5. A paragrafusban említett személyes adatok A fenti 4. pontokat az Ügyfél kapcsolatfelvételi űrlapon történő kitöltése érdekében gyűjtjük össze. Ezen adatok Ügyfél általi megadása önkéntes, de a kérelem kitöltéséhez szükséges.
 6. Beszélgetések során, a gyors kapcsolatfelvételi szolgáltatás teljesítése során személyes adatot csak a Szolgáltató kérésére gyűjtünk, például a Vásárló általi rendelés leadásakor. A Szolgáltató minden alkalommal tájékoztatja az Ügyfelet a személyes adatok kezelésének köréről és céljáról, kérve azok megadását.
 7. Az elektronikus szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés abban a körben, hogy az Ügyfél a kapcsolatfelvételi űrlapon vagy a gyors kapcsolatfelvételi ablakon keresztül kapcsolatba léphessen a Szolgáltatóval, annak teljesítésével lejár.

5. Online bolt

 1. A Szolgáltató a Weboldal részeként egy online áruházat üzemeltet, amelyen keresztül:
  1. informálja a vásárlókat az online áruházban elérhető termékekről,
  2. lehetővé teszi az ügyfelek számára a rendelések leadását.
 2. A webáruházban leadott megrendelés tárgyát csak az online áruház weboldalán a rendelés leadásakor megjelenő termékek képezhetik.
 3. Az Online Áruház webhelyének tartalma nem minősül ajánlattételnek, csak szerződéskötésre való felhívásnak.
 4. A Szolgáltató által az online áruházban megadott árak lengyel zlotyban vannak kifejezve. Az előző mondatban említett árak bruttó összegek és tartalmazzák az áfát.
 5. Az online áruházban található termékek jó hírű gyártóktól származnak, és megfelelnek az adott termék gyártója által az általa közzétett hivatalos tájékoztatókban megadott specifikációnak.
 6. Az online áruházban kínált termékekre a gyártói garancia vonatkozik. A garanciális szabályokat a Weboldalon elérhető szabályzat tartalmazza.
 7. A vásárló az online áruházban megrendelést adhat le ügyfélfiók létrehozása nélkül, az erre a célra szolgáló megrendelőlapon vagy e-mailben.

6. Ügyfélfiók regisztráció és bejelentkezés

 1. A Vásárló az Online Áruházban történő rendelés leadásakor Ügyfélfiókot regisztrálhat az Online Áruházban. Az Ügyfél számlájának a Webáruházban történő regisztrációja önkéntes és ingyenes.
 2. Ügyfélfiók regisztrálásához töltse ki a megrendelőlapot, és válassza ki a „Fiók létrehozása” lehetőséget, miközben megadja a jelszót.
 3. A Vásárló online áruházban történő regisztrációjának befejezéséhez szükséges, hogy a Vásárló a Szabályzatot elolvassa, és a Szabályzat elfogadása iránti szándéknyilatkozatot benyújtsa.
 4. Az Ügyfél fiókjának regisztrációját követően, a megrendelőlapon keresztül leadott rendeléskor a Vásárló a Felhasználó fiókjának regisztrációja során megadott bejelentkezési nevének (e-mail címének) és jelszavának megadásával bejelentkezhet a Webáruházban található fiókjába.
 5. A Vásárló online áruházban történő fiókszolgáltatásának biztosítására vonatkozó szerződés határozatlan időre jön létre, amikor a Vásárló a Webáruházban fiókot hoz létre. A vásárló a webáruházban az ügyfélszámla szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést bármikor, indoklás és költség nélkül, egy hónapos felmondási idővel felmondhatja úgy, hogy a Szolgáltató e-mail címére küldi el a a következő címen: biuro@bankietowovagy írásban a Szolgáltató 1. §-ban megjelölt címére 2 lit. h) fentebb a Vásárló fiókjának megszüntetése, a Webáruházban jelenleg regisztrált e-mail cím megadásával.
 6. Amennyiben az Ügyfél felmondja az Ügyfélszámla szolgáltatás webáruházban történő nyújtására vonatkozó szerződést, a Szolgáltató a felmondási idő lejártakor törli az Ügyfél fiókját a Webáruházból.

7. Megrendelések leadása

 1. A Vásárló a hét minden napján, a nap 24 órájában leadhat Rendelést az Internetes áruházban az alábbi elérhetőségeken:
  1. a megrendelőlapot,
  2. e-mail.
 2. A megrendelőlapon keresztül megrendelni kívánó vásárló a kiválasztott termék melletti „Kosárba teszem” gombra kattint, majd a Weboldalon a kosár szimbólumra. A „Kosárba” utalást követően a Vásárlónak ki kell választania a szállítási lehetőséget, majd a „Tovább a pénztárhoz” gombra kell kattintania. Ezt követően az Ügyfélnek a megrendelőlapon meg kell adnia a bekezdésben említett szükséges személyes adatait 6 lent, válassza ki a fizetési módot, fogadja el a Szabályzatot, és nyomja meg a „Vásárlás és fizetés – megrendelés fizetési kötelezettséggel” gombot.
 3. Megrendelés leadása előtt a (1) bekezdésben meghatározott feltételek szerint. A fenti 2. pontban foglaltak szerint a Vásárlónak a Szabályzatot el kell olvasnia és elfogadnia, melyet a Megrendelő a megfelelő négyzet bejelölésével igazol vissza a megrendelés véglegesítése előtt. Ha a Megrendelő a megrendelés során nem fogadja el a jelen Szabályzatot, lehetetlenné teszi a termékek vásárlására vonatkozó ajánlattételt a Webáruházon keresztül.
 4. Az e-mailben rendelni kívánó ügyfélnek e-mailt kell küldenie a biuro@bankietowo.pl címre az adatok megjelölésével. bekezdésben említett végrehajtási végzésekhez szükséges 6 alább a választott fizetési módot, árut és mennyiséget, valamint a számlázáshoz szükséges adatokat.
 5. A vásárló a rendelési folyamat során a bekezdésben meghatározott feltételekkel 2 és sec. 4. pontja alapján kérjük, adja meg a Webáruházban leadott megrendelés teljesítéséhez és kiszolgálásához szükséges személyes adatait a megrendelőlap megfelelő mezőinek kitöltésével vagy e-mailben történő elküldésével . A személyes adatok Vásárló általi megadása önkéntes, de a megrendelés teljesítéséhez és kezeléséhez szükséges.
 6. A rendelési folyamat során az ügyfélnek jeleznie kell:
  1. Az ügyfél neve és szállítási címe,
  2. az Ügyfél e-mail címe (e-mail címe) és telefonszáma,
  3. opcionálisan – a címzett vezeték- és vezetékneve, valamint a szállítási cím, ha az online áruházon keresztül vásárolt termékeket a Vásárló címétől eltérő címre szállítják,
  4. opcionálisan – a vállalkozó vagy egyéni vállalkozó ügyfél megadhatja a céget, az üzleti címet és a NIP-számot is.
 7. A Vásárló által a jelen bekezdésben meghatározott feltételekkel leadott rendelés egyenértékű azzal, hogy ajánlatot tesz a Szolgáltatónak a megrendelésben megjelölt termékek megvásárlására.
 8. Miután a Megrendelő a jelen bekezdésben meghatározott feltételekkel leadta a megrendelését, a Megrendelő e-mailt kap a megrendelésének regisztrációjáról, amelyet az Ügyfél által megadott e-mail címre küld el.
 9. Minden, az Online Áruházban leadott, céges megrendelésként leadott Megrendeléshez áfás számlát mellékelünk.
 10. A vevő hozzájárul ahhoz, hogy az ÁFA számlákat és a helyesbítő számlákat elektronikus formában – pdf formátumban – megkapja a megrendelésben megadott e-mail címére.
 11. Az adásvételi szerződés tartalmát a Megrendelő e-mailben, amelyben a Szolgáltató visszaigazolja a megrendelés átvételét, valamint a Megrendelőnek kiküldött ÁFA számlán elérhetővé teszi.
 12. Az áfás számla kiállítása a Megrendelő által a rendelés leadásakor megadott adatok alapján történik.

8. Megrendelés kiszállítása és fizetési módja

 1. A Szolgáltató a megrendelés tárgyát a Megrendelő által a megrendelésben megjelölt helyre szállítja a Lengyel Köztársaság területén.
 2. A Szolgáltató által kínált szállítási módok és a megrendelések Lengyel Köztársaság területén belüli szállításának költségei a Weboldal megfelelő Kosár és Rendelési összefoglaló oldalain vannak feltüntetve.
 3. Aki a megrendelést a Lengyel Köztársaságon kívülre szeretné kiszállítani, köteles a megrendelés leadása előtt e-mailben felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval, üzenetet küldeni a következő címre: biuro@bankietowo .pl vagy telefon a +48 662 994 172-es vagy a +48 728 877 668-as telefonszámon, hogy tájékozódhasson arról, hogy lehetséges-e a megrendelés kiszállítása a Lengyel Köztársaságon kívülre, és mi lesz a költsége.
 4. Több termék rendelése esetén a szállítási költség egyénileg is meghatározható. Ebben az esetben az Ügyfél e-mailben vegye fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval, üzenetet küldve a következő címre: biuro@bankietowo.pl vagy telefon a +48 662 994 172-es vagy a +48 728 877 668-as telefonszámon tájékozódhat a szállítás végső költségéről.
 5. Az ügyfélnek lehetősége van személyesen átvenni a rendelést az ul. Południa 14, 05-807 Żółwin, hétfőtől péntekig 09:00 és 15:00 óra között, munkaszüneti napok kivételével.
 6. Személyes megrendelés felvételéhez a Megrendelő köteles a megrendelés számát a Szolgáltató részére megadni.
 7. A Megrendelő az alábbi módon fizetheti ki a Megrendelés árát:
  1. személyes megrendelés átvételekor készpénzzel vagy bankkártyával,
  2. utánvéttel – a futárnak történő fizetés készpénzben a megrendelés kézhezvételekor,
  3. online fizetés – PayU-n keresztül – online fizetés.
  4. banki átutalással

9. Elállás a termék adásvételi szerződésétől

 1. A Szolgáltatóval a Webáruházon keresztül termékértékesítési szerződést kötött Fogyasztó vagy egyéni vállalkozó Vásárló 14 napon belül indoklás nélkül és költség felmerülése nélkül elállhat ettől, kivéve a hivatkozott költségeket. szakaszban megjelölt esetekre is figyelemmel. 7 alább.
 2. Az adásvételi szerződéstől való elállás határideje azon adásvételi szerződés esetében kezdődik, amelyben a Szolgáltató a terméket kiadja – a termék egyéni vállalkozó, fogyasztó vagy az általa megjelölt harmadik személy általi birtokbavételétől. a fuvarozó, illetve abban az esetben, ha a szerződés Az adásvétel számos olyan terméket foglal magában, amelyeket külön-külön, tételesen vagy részenként szállítanak – az utolsó termék, tétel vagy alkatrész birtokbavételétől, egyéb szerződések esetén – azok megkötésétől számítva.< /li>
 3. A Fogyasztó vagy Egyéni Vállalkozó csak a termék visszaküldésének közvetlen költségeit viseli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta azok viselését, vagy nem tájékoztatta a fogyasztó vagy egyéni vállalkozó Ügyfelet a költségek felmerülésének szükségességéről . Ha a Fogyasztó vagy egyéni vállalkozó a termék szállításának a Szolgáltató által kínált legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő módját választotta, a Szolgáltató nem köteles megtéríteni az ilyen Vásárlónak az őt terhelő többletköltségeket.< /li>
 4. A Fogyasztó vagy az Egyéni Vállalkozó Ügyfél a szerződéstől úgy állhat el, hogy a szerződéstől való elállásáról a Szolgáltatót a postai szolgáltatón keresztül az Arpex címre eljuttatható nyilatkozattal értesíti, Południe 14, 05-807 Żółwin, vagy e-mailben a következő címre: biuro@bankietowo.pl. A szerződéstől való elállásról szóló nyilatkozatot a jelen Szabályzat 1. számú mellékleteként mellékelt szerződés-elállási űrlapon lehet benyújtani, azonban nem kötelező.
 5. A szerződéstől való elállási határidő betartásához elegendő tájékoztatást küldeni a Fogyasztó vagy az Egyedülálló Vállalkozó szerződéstől való elállási jogának gyakorlásáról a bekezdésben említett határidő lejárta előtt. 1 fent.
 6. A Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az adásvételi szerződéstől való elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztónak vagy az Egyéni Vállalkozónak az általa teljesített valamennyi fizetést, beleértve a termék kiszállításának költségeit is. . A Szolgáltató a Fogyasztó vagy az Egyéni Vállalkozó által alkalmazott fizetési móddal megegyező fizetési móddal téríti vissza a fizetési módot, kivéve, ha a Fogyasztó vagy az egyéni vállalkozó kifejezetten hozzájárult egy ettől eltérő, számára költséggel nem járó visszaküldési módhoz.
 7. A fogyasztó vagy az egyéni vállalkozó felelős azért, hogy a termék értékét a termék jellegének, jellemzőinek és működésének megállapításához szükségestől eltérő módon történő felhasználás következtében csökkentse.
 8. A távollévők között kötött szerződéstől való elállás joga a Fogyasztót vagy az Egyéni Vállalkozót nem illeti meg a pontban megjelölt szerződések vonatkozásában. A fogyasztói jogokról szóló, 2014. május 30-i törvény 38. §-a ( azaz Jogtudományi Közlöny, 2017, 683. tétel, módosított ).

10. Panaszok

 1. Szolgáltató köteles a Vásárlót a Webáruházban leadott rendelésnek megfelelő termékeket biztosítani. A Szolgáltató a vásárolt termékek hibáiért a Fogyasztókkal és az Egyéni Vállalkozásokkal szemben a fogyasztók jogairól szóló 2014. május 30-i törvény rendelkezéseiben meghatározott feltételekkel felel.
 2. Ügyfélpanasz:
  1. ki a Fogyasztó, az alábbiakat kell megadnia: Vevő vezeték- és vezetéknévre vonatkozó adatai, lakcíme vagy levelezési címe, a panasz okainak leírása és az Ügyfél kérései,
  2. aki egyéni vállalkozó vagy vállalkozó, annak tartalmaznia kell: az Ügyfél vezeték- és vezetéknevét, cégnevét, székhelyét vagy levelezési címét, a panasz okainak leírását és az Ügyfél kéréseit.
 3. Az Ügyfél a panasszal együtt köteles benyújtani a Szolgáltató részére a termék Webáruházban történő vásárlását igazoló okiratot. Ez lehet például nyugta vagy áfás számla másolata, fizetési kártya vagy hitelkártya tranzakciós visszaigazolás kinyomtatása, bankszámlakivonat vagy egyéb bizonyíték.
 4. Az Ügyfél panaszt nyújthat be a Szolgáltatóhoz az alábbi formában:
  1. elektronikusan, panasz benyújtásával a Szolgáltató e-mail címére: biuro@bankietowo.pl,
  2. írásban, panasz benyújtásával a Szolgáltató székhelyén, vagy a panasznak a Szolgáltató 1. § pontban megjelölt címére történő megküldésével 2 lit. k) fenti „Reklamáció” megjegyzéssel.
 5. A Szolgáltató a panaszt annak kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb az Ügyfél panaszának beérkezésétől számított 14 napon belül megvizsgálja.
 6. A panaszra adott választ papíron vagy más tartós adathordozón kapja meg az Ügyfél.
 7. A fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésével foglalkozó intézmények listája, valamint arról, hogy az egyes jogalanyok milyen ügyekkel foglalkoznak, elérhető a Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal (UOKIK) honlapján: uokik.gov.pl
 8. A szolgáltató jelzi, hogy a Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal elnökénél kapcsolattartási pontot hoztak létre, amely tájékoztatást ad a békés eljárásokról (információ: itt). Az előző mondatban említett ponttal a Fogyasztó megkeresheti:
  1. e-mailben a következő e-mail címre küldve: adr@uokik.gov.pl vagy< /li>
  2. telefon – a (00 48 22) 55 60 332 vagy (00 48 22) 55 60 333
  3. telefonszámon

 9. A fogyasztó jogosult a panaszok bíróságon kívüli kezelését igénybe venni, pl.
  1. a Kereskedelmi Felügyelőség vajdasági felügyelőjéhez fordulva azzal a kéréssel, hogy kezdeményezzen peren kívüli eljárást a Fogyasztó és a Szolgáltató közötti vita peren kívüli rendezése érdekében, lehetővé téve a felek álláspontjának közelítését a vita rendezése érdekében. felei, vagy javaslatot tesznek a feleknek a vita megoldására,
  2. a Kereskedelmi Felügyeletnél működő állandó perrendtartású fogyasztóvédelmi bírósághoz forduljon a vita rendezése iránt,
  3. az EU ODR internetes platformjának használatával, amely a itt/ címen érhető el .

11. Személyes adatokra és cookie-kra vonatkozó szabályzat

 1. A személyes adatok kezelője a GDPR értelmében a Szolgáltató.
 2. Személyes adatok védelmével kapcsolatos ügyekben az Ügyfél a Szolgáltatóhoz fordulhat:
  1. üzenet küldésével a Szolgáltató e-mail címére: biuro@bankietowo.pl,
  2. telefon: +48 662 994 172, +48 662 360 520 vagy +48 788 710 666.
 3. A Szolgáltató az Ügyfél személyes adatait gyűjti és kezeli:
  1. Fogyasztó a következő formában: vezeték- és vezetéknév, e-mail cím, kapcsolattartási telefonszám, lakcím vagy levelezési cím,
  2. egyéni vállalkozó vagy vállalkozó a következő formában: cég, üzleti cím vagy levelezési cím, NIP-szám, az Ügyfelet képviselő személyek vezeték- és vezetékneve, e-mail cím, kapcsolattartási telefonszám.
 4. Az Ügyfél személyes adatait a Szolgáltató a következő mértékben és célból kezeli:
  1. a Szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, valamint a megkötésével kapcsolatosan szükséges elszámolások megtételéhez szükséges a Kbt. 6 mp. 1 lit. b) GDPR,
  2. a Szolgáltatóra rótt jogi kötelezettségek teljesítése, amelyek lehetővé teszik a Szerződés végrehajtását a lengyel jog szerint, különös tekintettel az adózási és beszámolási kötelezettségekre, a cikk értelmében. 6 mp. 1 lit. c) GDPR,
  3. Szolgáltatások nyújtásával vagy személyes adatok kezelésével kapcsolatos igények megállapítása, kivizsgálása vagy az ellenük való védekezés – az adatkezelés a Szolgáltató jogos érdekének megvalósításához szükséges a Ptk. 6 mp. 1 lit. f) GDPR, amely a követelések megállapításának, kivizsgálásának vagy az ellenük való védekezésnek a lehetősége,
  4. válaszoljon az Ügyfél által feltett kérdésre a cikk alapján. 6 mp. 1 lit. f) GDPR, azaz a Szolgáltató jogos érdekének megvalósításaként, amely az adott megkeresésre való válaszadás képessége és az erre irányuló Szolgáltatások nyújtása,
  5. önkéntes és opcionális hozzájárulások kinyilvánítása esetén az adatokat marketing célból is kezeljük, ideértve a Szolgáltató által kínált szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatást, akciókat, árlisták és egyéb információk, valamint promóciós és képzési eseményeket. a Szolgáltató által külön hozzájárulások alapján is, a megadott e-mail címre vagy telefonszámra küldött üzenetek útján, a Ptk. 6 mp. 1 lit. a) GDPR.
 5. Az Ügyfél adatait automatizált módon dolgozzuk fel, beleértve a profilalkotást is. A profilalkotás abban áll, hogy az Ügyfélnek az igényeinek leginkább megfelelő terméket kínálnak fel, azonban a Vásárlót vagy a Szolgáltatót kötelező érvényű döntés nem születik automatizált módon.
 6. Személyes adatok címzettjei lehetnek azok átvételére jogszabály és külön dokumentumok alapján, például szerződések alapján felhatalmazott jogalanyok, mint például alvállalkozók és a Szolgáltató számára levelezési és csomagkézbesítési, archiválási szolgáltatást nyújtó külső jogalanyok, dokumentummegsemmisítési, nyomtatási, informatikai és telekommunikációs, számviteli és pénzügyi, jogi, tanácsadói, könyvvizsgálati és ellenőrzési, valamint követelésbehajtási szolgáltatások.
 7. A Szolgáltató az Ügyfél személyes adatait az 1. pontban megjelölt személyeknek továbbítja. 6. pontja szerint csak abban az esetben, ha a Szolgáltatónak többek között az abból eredő kötelezettségeinek és jogainak teljesítése szükséges hatályos jogszabályok előírásaitól.
 8. A személyes adatok Vásárló általi megadása önkéntes, de szükséges ahhoz, hogy a Szolgáltató a jelen Szabályzatban foglalt Szerződések teljesítéséből eredő kötelezettségeit teljesítse.
 9. Az Ügyfél személyes adatait az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig kezeljük, azaz a következők körében:
  1. a Szerződés megkötése és teljesítése – a Szerződésből eredő valamennyi kötelezettség mindkét fél általi teljesítéséig vagy a Szerződés lejártáig, de legfeljebb az iratok archiválására vonatkozó rendelkezésekben megjelölt határidők lejártáig,
  2. a Szolgáltatót terhelő jogszabályi kötelezettségek teljesítése – a jogszabályból eredő adatkezelési kötelezettségek lejártáig, így különösen az adókötelezettség elévüléséig,
  3. az Ügyfél által feltett kérdés megválaszolása – az Ügyfél által az Ügyfél által feltett kérdéssel kapcsolatos levelezési folyamat végéig, vagy amíg az Ügyfél nem tiltakozik adatainak e célból történő kezelése ellen,
  4. igények megállapítása, kivizsgálása vagy az ellenük való védekezés – a Szolgáltatások nyújtásával vagy a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos követelések elévüléséig,
  5. önkéntes és opcionális hozzájárulások kinyilvánítása esetén – a vonatkozó hozzájárulás visszavonásáig. A hozzájárulás bármikori visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.
 10. A Szolgáltató kijelenti, hogy a személyes adatok védelme érdekében olyan biztonsági intézkedéseket alkalmaz, amelyek megfelelnek a vonatkozó jogszabályok előírásainak, beleértve a GDPR-ban foglaltakat is.
 11. A Szolgáltató kijelenti, hogy az Ügyfél személyes adatait nem osztja meg, nem értékesíti, nem adja bérbe, illetve a jelen bekezdésben leírtaktól eltérő módon nem hozza nyilvánosságra, kivéve, ha ilyen kötelezettség jogszabályból ered.
 12. A személyes adatokat nem továbbítjuk harmadik országnak vagy nemzetközi szervezetnek.
 13. A Szolgáltató vállalja, hogy:
  1. a személyes adatok megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel történő biztosítása a Megrendelő személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kockázatoknak megfelelő, a 3. cikkben említett megfelelő szintű biztonság biztosítása érdekében. 32–36 GDPR,
  2. a kellő gondossággal jár el a rábízott személyes adatok feldolgozásakor.
 14. A Szolgáltató a személyes adatok védelmének megsértését dokumentálja, beleértve a személyes adatok megsértése körülményeit, hatásait és az esetleges további incidensek megelőzése érdekében megtett jogorvoslati intézkedéseket.
 15. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy értesíti az Ügyfelet a személyes adatok védelmének megsértéséről, ha a személyes adatok védelmének megsértése jogai és/vagy szabadságai megsértésének kockázatát okozhatja.
 16. Az Ügyfélnek joga van hozzáférni adataihoz, valamint joga van helyesbíteni, törölni, korlátozni az adatkezelést, joga van az adattovábbításhoz, joga van kifogást emelni, joga van a hozzájárulását bármikor visszavonni anélkül, hogy az adatkezelés jogszerűségét érintené. a hozzájárulás visszavonása előtt.
 17. Az ügyfélnek jogában áll panasszal élni a Személyes Adatvédelmi Hivatal elnökénél, ha úgy ítéli meg, hogy a személyes adatok kezelése sérti a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit.
 18. A Szolgáltató kijelenti, hogy a Weboldal cookie-kat használ, amelyek kisméretű, titkosított szöveges fájlok, amelyek az Ügyfél számítógépén vagy más eszközén tárolódnak. A sütik általában tartalmazzák annak a webhelynek a nevét, ahonnan származnak, tárolási idejüket a végeszközön és egy egyedi számot.
 19. A sütik információkat tárolnak az Ügyfél preferenciáiról, amelyek lehetővé teszik a Szolgáltató számára, hogy a weboldalt az igényeihez igazítsa. A cookie-k által biztosított információk segítenek a Szolgáltatónak elemezni, hogy az Ügyfél hogyan használja a Weboldalt, melynek köszönhetően a Szolgáltató a Weboldalt az igényeihez igazíthatja.
 20. A szolgáltató cookie-kat használ, hogy megjegyezze azokat az információkat, amelyek segítségével statisztikákat gyűjthet a webhely látogatásairól. A Szolgáltató nem tárol olyan adatokat, amelyek segítségével az Ügyfél Cookie-kon keresztül azonosítható lenne .
 21. A Szolgáltató a weboldalon a következő típusú sütiket használja:
  1. Analytics fájlok
   • fájlnév: _ gcl_au ; időtartam: 3 hónap; leírás: A Google Címkekezelő eszköz által biztosított fájl a webhely hirdetéseinek hatékonyságának ellenőrzéséhez.
   • fájlnév: _gid; időtartam: 1 nap; leírás: A Google Analytics eszköz által telepített fájl információkat tárol arról, hogy a felhasználó hogyan használja a webhelyet, amiből jelentéseket készítenek a webhely hatékonyságáról. A tárolt adatok közé tartozik pl. információkat a webhelyet felkereső felhasználók számáról, arról, hogy honnan jöttek, valamint az általuk névtelenül felkeresett webhelyekről.
   • fájlnév: _ ga ; időtartam: 2 év; leírás: A _ga cookie-t a Google Analytics telepítette. Információkat gyűjt a felhasználókról, a munkamenetekről és a kampányokról, valamint arról, hogy a felhasználók hogyan használják a webhelyet. Ezeket az adatokat azután arra használjuk fel, hogy analitikus jelentéseket készítsenek arról, hogy a felhasználók hogyan használják a webhelyet. A cookie névtelenül tárolja az információkat, és véletlenszerűen generált számokat rendel a felhasználókhoz, hogy felismerjék őket.
   • fájlnév: _ga_LEST28Y6KF; időtartam: 2 év; leírás: A Google Analytics által telepített cookie.
   • fájlnév: _gat_gtag_UA_108485918_1; időtartam: 1 perc; leírás: A Google által beállított fájl a felhasználók megkülönböztetésére.
  2. Teljesítményfájlok
   • fájlnév: test_cookie ; időtartam: 15 perc; leírás: A test_cookie fájlt a doubleclick.net szolgáltatás állítja be, és annak meghatározására szolgál, hogy a felhasználó böngészője támogatja-e a cookie-kat.
  3. Reklámfájlok
   • fájlnév: _ fbp ; időtartam: 3 hónap; leírás: Ezt a cookie-t a Facebook állítja be, hogy releváns hirdetéseket tudjon megjeleníteni, amikor a felhasználó a Facebookot vagy más, Facebook-hirdetéseket használó digitális platformot használja.
  4. Ha az Ügyfél szeretne lemondani a cookie-k használatáról, akkor megfelelően módosítania kell az általa használt webböngésző módját. Az alábbi szolgáltató példaértékű módszereket mutat be a legnépszerűbb böngészők beállításainak megváltoztatására:
   1. Microsoft Internet Explorer esetén: Kattintson az „Eszközök” menüre, majd az „Internetbeállítások” elemre. Kattintson az „Adatvédelem” ikonra. Keresse meg a „sütik” menüt, és válassza ki a megfelelő értéket
   2. Opera 6.0 és újabb verziókhoz: Válassza ki a „Fájl” menüt -& gt ; „Beállítások”, Adatvédelem
   3. Mozilla Firefox esetén: Kattintson az „Eszközök” menüre, majd az „Internetbeállítások” elemre, kattintson az „Adatvédelem” ikonra, keresse meg a „Cookie-k” menüt, és válassza ki a megfelelő értéket.
   4. Chrome esetén: Kattintson a „Beállítások” menüre, kattintson a „Speciális” lehetőségre alul, lépjen az „Adatvédelem és biztonság” szakaszra, kattintson a „Tartalombeállítások” elemre, kattintson a „Cookie-k” elemre.
  5. Szolgáltató jelzi, hogy a weboldalon található cookie-k használatának elfogadása teljesen önkéntes, azonban az Ügyfél lemondása a használatukról szabálytalanságokat okozhat a Weboldal működésében.

12. Záró rendelkezések

 1. A Szabályzat tartalmát az Ügyfél bármikor rögzítheti kinyomtatva, tartós adathordozóra mentve vagy a Weboldalról letöltve.
 2. A weboldal szerzői jogi és/vagy iparjogvédelmi törvény által védett információkat és anyagokat (pl. szövegeket, grafikákat, logókat, fényképeket, adatfájlokat) tartalmaz. Az ügyfél ezeket az információkat és anyagokat csak saját személyes használatra használhatja fel. Az információk, anyagok az előző mondatban foglaltaktól eltérő körben történő felhasználásához a Szolgáltató írásos hozzájárulása szükséges.
 3. A Szolgáltató jogosult a Szabályzat módosítására legalább egy fontos ok esetén, amely lehet:
  1. a jogi státusz változása, amely a Szabályzat módosításának szükségességét eredményezi,
  2. közös bíróság által hozott határozat, közigazgatási szerv határozat vagy egyéb kötelező erejű aktus kibocsátása, amely a Szabályzat módosításának szükségességét eredményezi,
  3. a Weboldal informatikai rendszerének változása, amely a Szabályzatban foglaltak megváltoztatását kényszeríti ki,
  4. a személyes adatok biztonságának vagy védelmének a Szolgáltató általi javítása,
  5. új termékek és szolgáltatások bevezetése,
  6. meglévő szolgáltatások vagy termékek funkcióinak kiterjesztése vagy javítása,
  7. a Webhelyen kínált egyes szolgáltatások vagy termékek üzemeltetéséről való lemondás,
  8. a Szabályzat rendelkezéseinek pontosítása vagy olyan szerkesztési változtatások szükségessége, amelyek nem érintik hátrányosan az Ügyfél jogainak és kötelezettségeinek tartalmát.
 4. Ha a Szabályzatban változás történik, a Szabályzatban bevezetett módosítások tartalmáról minden Ügyfelet azok hatálybalépése előtt 14 (tizennégy) naptári nappal tájékoztatunk a Szabályzat változásáról szóló üzenetben a Weboldalon. .
 5. A módosított Szabályzat nem sérti az Ügyfél által megszerzett jogokat.
 6. A módosított Szabályzat az Ügyfél számára a Szabályzat változásairól szóló tájékoztatásnak a Weboldalon történő közzétételétől számított 14 (tizennégy) napon belül lép hatályba a pontban meghatározott feltételekkel. 4. pontja szerint, kivéve, ha az Ügyfél ezen időszak lejárta előtt írásbeli kifogást emel a Szolgáltató felé. A Vásárló általi kifogás benyújtása a Vásárló online áruházban történő számlaszolgáltatására vonatkozó szerződés felbontását jelenti.
 7. A jelen Szabályzat hatálya alá nem tartozó kérdésekben a lengyel jog rendelkezéseit kell alkalmazni.
 8. Ez a szabályzat 2023. január 1-jén lép hatályba.